Φαιστός

Νεοκλασσικός μπουφές απο ξύλα οξυάς και καρυδιάς με χρήση τετραφυλλίας, μαρκεντερί στις επιφάνειες και διακριτική
πατίνα περιφερειακά σε διαστάσεις 200X53X98 εκ.

SKU: festos-2 Category: